Wydział Nauki Katolickiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoły Katolickie w Polsce

Szkoły Katolickie w Diecezji

Statystyka publicznych i niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i młodzieży
stan na dzień 30 września 2009 r.1. LICZBA SZKÓŁ KATOLICKICH W POLSCE – ogółem:


W roku szkolnym 2009/2010 działa 518 szkół katolickich, w tym:

szkół podstawowych 142

gimnazjów 178

liceów ogólnokształcących 139

szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie (technika,
licea zawodowe, muzyczne, zawodowe) 20

szkół dla chorych lub z problemami wychowawczymi uczniów 16

policealnych 3

specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych
umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 20


W roku szkolnym 2009/2010 liczba szkół katolickich zwiększyła się o 18, w tym:

o 9 szkół podstawowych

o 5 gimnazjów

o 1 liceum ogólnokształcące

o 2 szkoły kształcące w zawodzie

o 1 placówkę oświatowo – wychowawczą dla młodzieży z problemami wychowawczymi


Uwaga: Wśród nowych szkół katolickich – trzy istniały wcześniej ale dotąd nie ubiegały się o status szkoły katolickiej (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące).

2. LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH KATOLICKICH – ogółem:

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach katolickich kształci się 55 323 uczniów, w tym:

w szkołach podstawowych 17 835

w gimnazjach 20 835

w liceach ogólnokształcących 14 543

w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych i policealnych 1 360

w szkołach pozostałych 750


3. OCENA WZROSTU LICZBY UCZNIÓW - ogółem:


Realny wzrost liczby uczniów w stosunku do roku poprzedniego wynosi ponad 1000 uczniów.

w szkołach podstawowych na terenie całego kraju mamy prawie analogiczny nabór nowych uczniów lub mały wzrost; jedynie w województwie opolskim jest spadek;

w gimnazjach – znaczny wzrost lub ten sam poziom; w woj. podlaskim i warmińsko – mazurskim przyjęto w roku bieżącym o kilku uczniów lub kilkunastu mniej; znaczny wzrost obserwujemy w woj. mazowieckim, podkarpackim, wielkopolskim;

w liceach ogólnokształcących obserwujemy utrzymujący się poziom naboru nowych uczniów lub lekki wzrost; spadek naboru wystąpił w następujących wojawództwach:
- mały – w woj. kujawsko – pomorskim, lubelskim,
- znaczny – w woj. śląskim (o 100 uczniów), wielkopolskim (o 47 uczniów) świętokrzyskim (o 37 uczniów), łódzkim (o 30 uczniów), zachodniopomorskim
(o 29 uczniów), pomorskim (o 20 uczniów) i podlaskim (o 9 uczniów).


4. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH KATOLICKICH


Ogółem w szkołach katolickich zatrudnionych jest 9 644 nauczycieli, w tym:

w pełnym wymiarze godzin lub więcej 3 732 osoby

w niepełnym wymiarze godzin (ale na podstawie umowy o pracę) 4 951 osób

na podstawie umowy - zlecenia 1 015 osób


5. PODMIOTY PRAWNE PROWADZĄCE SZKOŁY KATOLICKIE:


kościelne osoby prawne (diecezje działające w imieniu własnym lub przez podmiot erygowany, parafie, zgromadzenia zakonne oraz jedno erygowane stowarzyszenie) - prowadzą łącznie 322 szkoły;


inne podmioty (stowarzyszenia prywatne, świeckie, fundacje, spółki) – prowadzą łącznie 188 szkół

osoby fizyczne prowadzą 8 szkół

6. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PRO FORMATIONE” RADY SZKÓŁ KATOLICKICH

Placówka działa od miesiąca lutego 2004 r. Została powołana w szczególności dla zgodnego z misją szkół katolickich przygotowywania kadr kierowniczych katolickich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Do tego czasu przeprowadziła sześć edycji dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; aktualnie w kolejnej edycji uczestniczy 50 nauczycieli.

(RSK/md © Biuro Prasowe KEP 2009)
http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=11830#stat 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego